300 NOVÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

A kde? V knihovně Valašské Meziříčí. Foto z pasování zde