MALUJEME VÁNOCE

DÉLKA VYSTOUPENÍ: 60 min
VĚK DĚTÍ: mateřská škola + 1. – 3. třída ZŠ

Ilustrátor s dětmi kreslí na keramické tabuli, postupně celý předvánoční čas. Od první adventní neděle, přes příchod Mikuláše, až po Štědrý den. Pořad je doplněn soutěžemi, při nichž si děti užijí radost nejen z kreslení. Závěr pořadu je možné přizpůsobit příchodu Mikuláše ( pokud je pořad realizován začátkem prosince )

Během vystoupení se buduje vztah k tradicím, posiluje se láska k rodině. Je navozována atmosféra přicházejících Vánoc.

V oblasti jazykové se u dětí posilují pojmy: vánoce, dárky, dekorace, překvapení, rodina a  přátelé.