NEHULÍME KRESLÍME

DÉLKA VYSTOUPENÍ: 60 min
VĚK DĚTÍ: 5. – 9. třída ZŠ

Vystoupení “NEHULÍME-KRESLÍME” je zaměřeno na starší věkovou kategorii žáků základních škol. Je pojato, jako veselý akční rychlokurz kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí .

Žáci si donesou 3 papíry A4 ( nebo sešit) a obyčejnou tužku. Kreslí pomocí čtyř základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to každý zvládne. Kreslíme hlavně pro radost.

Celé vystoupení podporuje vzdělávací programy nejen v oblasti výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, kdy se žáci detailně  dozví, co se skrývá pod pojmem ilustrátor a jaká je jeho náplň práce. Posiluje se vztah ke knihám, čtení a čtenářství. Podporuje se také průřezové téma mediální výchova, kdy nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií vtažením do celého programu a hraní rolí v něm.