POHÁDKOVÉ KRESLENÍ 1

DÉLKA 1 VYSTOUPENÍ: 60 min
VĚK DĚTÍ: mateřská škola + 1.- 3. třída ZŠ

Bylo-nebylo…………vystoupení „POHÁDKOVÉ KRESLENÍ“ je zábavná,
interaktivní show, při které se dětem netradiční formou představí klasické české pohádky. O řepě, O Šípkové Růžence, O perníkové chaloupce, O Koblížkovi. Přímo před jejich  zraky ilustrátor kreslí na keramické tabuli obrázky z pohádkových knížek, které jsou dětmi aktivně doplňovány. Děti se tak stanou přímými účastníky pohádek, které četly v knížkách a užijí si radost nejen z kreslení, ale i z jejich hravého ztvárnění.

Představení svou formou podporuje vzdělávací programy MŠ a ZŠ.

V oblasti osobnostní a sociální výchovy se děti prostřednictvím pohádky seznamují s pozitivními a negativními lidskými vlastnostmi, je podporováno budování hodnot a kladných rysů.

Vystoupení je zakončeno autogramiádou.